Disclaimer

SlootPianoservice.nl

Disclaimer

De website www.slootpianoservice.nl is eigendom van Sloot Pianoservice te Doetinchem.

Sloot Pianoservice besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de website www.slootpianoservice.nl wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan Sloot Pianoservice niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website www.slootpianoservice.nl gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

Sloot Pianoservice is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Sloot Pianoservice niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt Sloot Pianoservice geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via de website Sloot Pianoservice.

De website Sloot Pianoservice bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. Sloot Pianoservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch verwijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

Sloot Pianoservice behoudt zich alle rechten voor aangaande de website Sloot Pianoservice. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sloot Pianoservice worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.